5 may 2015

Amb Santa Maria serem llum de Crist

Visita Espiritual a la Mare de Déu de Montserrat (per Josep Torres i Bages)

Oi que és adient que dins de les nostres de-vocions marianes d’-aquest mes de maig, reséssim aquestes in-vocacions a la mare de Déu de Montserrat?

I. Verge prodigiosa, tron puríssim on reposà l'eterna Saviesa quan vingué al món a ensenyar el camí de la salvació, aconseguiu per als vostres catalans aquella fe que enfonsa les muntanyes, omple les valls i fa planer el camí de la Vida. (Avemaria i Glòria)

II. Mare Castíssima, mirall de puresa, flor de les verges, que portà-reu al món el bàlsam d'incorrupció, Jesús fill de Déu, obteniu-nos l'honestedat dels cos-tums públics. (Avemaria i Glòria)


III. Profetessa admirable, que beneíreu i lloàreu l'Etern més que no pas totes les jerar-quies angèliques plegades, feu que sigui desterrat d'aquest poble vostre l'esperit de ma-ledicció i blasfèmia. (Avemaria i Glòria)


IV. Rosa de caritat, foc que sense consumir escalfa, traieu de Catalunya l'esperit de dis-còrdia, i ajunteu tots els seus fills amb cor de germans. (Avemaria i Glòria)


V. Santa Engendradora de l'Etern, filla del vostre fill, feu que mai no es desfaci aquest poble català que Vós espiritualment engendràreu. (Avemaria i Glòria)


VI. Verge poderosa, més forta que un exèrcit en ordre de batalla, des del vostre alt cas-tell de Montserrat, defenseu d'enemics espirituals i temporals tota la terra catalana que teniu encomanada. (Avemaria i Gloria)


VII. Senyora de Montserrat, que teniu la vostra santa muntanya voltada d'oliveres, signe de pau, aconseguiu per als pobles de Catalunya una pau cristiana i perpètua. (Avemaria i Gloria).


Oració de la Missa:

Senyor, vós heu fet de la muntanya de Montserrat un fogar d’oració i de fe cristiana; concediu-nos a tots els qui invoquem amb confiança la Mare del vostre Fill que progressin en la fe, l’esperança i la caritat. Amén

0 comentarios:

Publicar un comentario

Translate

Síguenos también en...

Archivo